Disclaimer voor indebrouwerij.com
In de brouwerij (Kamer van Koophandel: 12345678), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot indebrouwerij.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
In de brouwerij behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
In de brouwerij spant zich in om de inhoud van unique-design.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op indebrouwerij.com aangeboden gerechten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van In de brouwerij.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op indebrouwerij.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met In de brouwerij. Voor op indebrouwerij.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan In de brouwerij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij In de brouwerij en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van In de brouwerij, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

gebruikte foto’s
Kerstmis foto gemaakt door freepik – nl.freepik.com
Designed by Freepic.diller / Freepik